Entreprenad


 Entreprenad

Med projektering, tillverkning och utförande i egna händer så är vi en trygg leverantör till alla bygg- och fastighetsbolag samt BRF.

Tillverkning


Cityglas tillverkar skräddarsydda fönster och dörrar i trä och metall. Vi har en lång erfarenhet av både nytillverkning och renovering.

Projektrådgivning


Är du verksam som arkitekt eller byggkonsult, eller i annan position så att du regelbundet stöter på olika frågeställningar runt fönsterval?


Tydlig process – säker leverans

Kunskap, erfarenhet, engagemang