2016-04-07

Vallgossen – Glasbyten, sol, energi och ljud. Stålpartier och fönster- trätillverkning.

Ett av Stockholm största renoverings projekt. Gamla Sankt Görans gymnasium byggs om till studentboende. Byggnaden som är kulturhistoriskt värdefull ska varsamt byggas om. På gården uppförs en ny byggnad. Totalt blir det 237 studentlägenheter, en utökad förskola och kommersiella lokaler.


Vallgossen.JPG


2015-07-07

Cityglas har fått i uppdrag av Stombergprojekt att på NK uppgradera glas invändigt

Ett av Stockholm största renoverings projekt. Gamla Sankt Görans gymnasium byggs om till studentboende. Byggnaden som är kulturhistoriskt värdefull ska varsamt byggas om. På gården uppförs en ny byggnad. Totalt blir det 237 studentlägenheter, en utökad förskola och kommersiella lokaler.


tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg