Vi ombesörjer allt från skräddarsydda glasarbeten till stora fastighetsprojekt med nyinstallation eller renovering av fönster.

Med egen tillverkning tillverkar vi fönster och dörrar i trä, stål eller aluminium. Träfönster är kanske den vanligaste typen av fönster och vi har en mycket hög kompetens.

Entreprenad & leverans

Cityglas tar hand om hela processen när det gäller leverans av glas- och fönsterarbeten. Vi jobbar i huvudsak mot bygg- och fastighetsbolag samt BRF.

Tillverkning av fönster och glasprodukter är hjärtat i vår verksamhet

Med egen tillverkning får vi full kontroll på hela leveransprocessen. Tillverkning av fönster, glas och dörrar är hjärtat i vår verksamhet och gör att våra kunder kan känna sig trygga i leveransen av fönster, fönsterrenovering och skräddarsydda glasarbeten.

Cityglas är en komplett leverantör av glas- och fönsterentreprenader i Stockholm med omnejd. Med projektering, tillverkning och utförande i egna händer så är vi en trygg leverantör till alla bygg- och fastighetsbolag.

Vi utför allt från skräddarsydda glasarbeten till installation eller renovering av fönster i större fastigheter.