EU-parlamentet stöder lag för att spara energi genom att renovera byggnader.

EU-parlamentet har nyligen röstat för att stödja en lag som syftar till att spara energi genom att renovera byggnader. Detta är en viktig milstolpe i kampen mot klimatförändringar och en del av EU:s övergripande strategi för att minska koldioxidutsläpp.

Lagen, kommer att kräva att medlemsstaterna utarbetar planer för att renovera byggnader på ett energieffektivt sätt. Detta inkluderar att förbättra isolering, installera energieffektiva fönster och dörrar samt att uppgradera uppvärmningssystem.

Det övergripande målet med lagen är att minska energiförbrukningen och därmed minska koldioxidutsläppen. Byggnader står för cirka 40% av EU:s energiförbrukning och 36% av dess koldioxidutsläpp, vilket gör dem till en viktig del av klimatförändringen.

Förutom att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen kommer denna lag också att bidra till att skapa nya arbetstillfällen inom byggbranschen. Renovering av byggnader kräver arbetskraft och expertis, vilket kan leda till en ökning av sysselsättningen i denna sektor.

Detta beslut från EU-parlamentet är ett viktigt steg framåt i kampen mot klimatförändringar. Genom att fokusera på att förbättra energieffektiviteten i byggnader kan EU både minska sina koldioxidutsläpp och skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Det återstår att se hur medlemsstaterna kommer att genomföra dessa planer och hur snabbt förändringarna kommer att ske. Men detta beslut är utan tvekan en positiv utveckling i EU:s ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och främja en mer hållbar framtid.

För mer information kontakta Patrik Kejroth

Fler nyheter

Hallå där! Vad är hållbart byggande?

Glas, glas och mera glas…

Glas i byggbranschen: Teknisk utveckling talar för mer glas