FÖNSTER & DÖRRAR

Träfönster och trädörrar — nytillverkning och renovering

Cityglas — glas fasad
Cityglas — skräddarsydda glas- och fönsterlösningar

Fördelen med Cityglas är att vi kan skräddarsy allt när det gäller fönster och dörrar gjorda av trä. Vi har en väldigt lång erfarenhet inom området och just nu investerar vi ytterligare i maskiner, personal och kompetens för att möta en växande marknad.

För mer information om träfönster, trädörrar och tillverkning se nedan.

Stålfönster och ståldörrar — nytillverkning och renovering

Cityglas — skräddarsydda glas- och fönsterlösningar

Offentliga miljöer kräver oftast ett tåligt material när det gäller fönster och dörrar. Cityglas dimensionerar och installerar fönster och dörrpartier för de mest krävande miljöer. Vi tar om hela processen, från dimensionering till färdig installation. Enkelt, smidigt och tryggt!

  • Inbrottssäkra glas
  • Skottsäkra glas
  • Ljudisolerat glas

För mer information om stålfönster, ståldörrar och tillverkning: