Cityglas levererar till Vallgossen

Nytt projekt till Cityglas.Glasbyten, sol, energi, ljud. Stålpartier och fönster trätillverkning. Ett av Stockholm största renoverings projekt. Gamla Sankt Görans gymnasium byggs om till studentboende. Byggnaden som är kulturhistoriskt värdefull ska varsamt byggas om. På gården uppförs en ny byggnad. Totalt blir det 237 studentlägenheter, en utökad förskola och kommersiella lokaler.